Et rent bygg er mer tiltalende å se på.

Ved å utføre fasaderengjøring minsker du kostnader knyttet til rehabilitering av fasaden.

Sur nedbør, forurensning, støv og smuss er et stort problem på alle fasader i dag. Jo lenger det får erodere, jo vanskeligere er det å fjerne. Kostnaden for vedlikehold vil derfor bli høyere desto lenger man venter. Så hvor lenge har du råd til å vente?

Vi har god erfaring med å finne de riktige metodene for å vaske fasader på den mest skånsomme måten.
Våre medarbeidere med flere års erfaring bruker nytt og effektivt utstyr på fasaderengjøring. Arbeidsvarsling, sikkerhet og fremdrift planlegger vi alltid på forhånd.